Fesoasoani fou, o le sailiga o le silisili

Koale + Malosi + Fale mea